Windykacja

Strona główna|Windykacja

PROCES

Przeprowadzamy skuteczne windykacje należności z tytułu:

Niezapłaconych faktur

Czynności są przez nas prowadzone w oparciu o pełnomocnictwo udzielone nam przez Wierzyciela, w przypadku gdy Kontrahent nie płaci za faktury w wyznaczonym terminie.

Nakazów zapłaty/wyroków

Posiadasz prawomocny tytuł wykonawczy w oparciu o Wyrok/ Nakaz zapłaty? Zgłoś się do nas. Nasi windykatorzy sprawdzają zarówno majątek obecny, jak i zbyty przez dłużnika, co pozwala w uzasadnionych przypadkach odzyskać należność w oparciu o skargę pauliańską.

Zaliczek/Zadatków z umów o dzieło

 Pomagamy odzyskać wierzytelności w przypadku, gdy wykonawca nie wywiązał się z umowy o dzieło pomimo, że został wpłacony zadatek bądź zaliczka.

Umów o pracę

Pomagamy w odzyskaniu należnego wynagrodzenia za pracę. 

Umów najmu

Najemca nie reguluje zobowiązań z tytułu czynszu czy odstępnego? Nie zwlekaj – zgłoś sprawę Agape Finanse Sp. z o.o.

Pożyczek

Windykujemy zarówno pożyczki prywatne, jak również udzielane przedsiębiorcom.

WINDYKACJA

Indywidualne podejście, kompleksowe działania.

Dzięki indywidualnemu podejściu do każdej sprawy, minimalizujemy szanse niepowodzenia naszych działań, jak również nie zamykamy Ci drogi do dalszej współpracy z Twoim kontrahentem. Opracowany proces gwarantuje pełne bezpieczeństwo, zarówno w zakresie przetwarzania i obróbki informacji jak i ciągłości działania w kontaktach z wierzycielami i dłużnikami. Wdrożony schemat windykacyjny jest elastyczny, podlega stałej kontroli, a pozyskiwane w procesie dane służą do optymalizacji podejmowanych czynności, aby zmaksymalizować ich skuteczność.

ZAKUP WIERZYTELNOŚĆI

Zwiększ płynność finansową swojej firmy.

Zostaw nam swój numer, oddzwonimy do Ciebie.

PROCES

Jak wyglądają nasze działania?

Proces windykacyjny składa się z kilku kluczowych elementów:  windykacji polubownej, windykacji sądowej, egzekucji.

1.

Windykacja polubowna

Dążymy do zawarcia z dłużnikiem porozumienia na dobrowolną spłatę należności. Gwarantuje to możliwość złożenia do sądu powództwa w trybie nakazowym. Jeżeli jest taka możliwość zadłużenie zostaje zabezpieczone na majątku dłużnika.

2.

Windykacja sądowa

Na podstawie zgromadzonych dokumentów kancelaria prawna przygotowuje pozew sądowy. Windykatorzy czuwają nad powództwem i utrzymują kontakt z dłużnikiem. Trwają także intensywne prace nad poszukiwaniem majątku dłużnika.

3.

Egzekucja

Na podstawie uzyskanego nakazu zapłaty, na który zostaje nadana klauzula wykonalności, do komornika zostaje skierowany wniosek o wszczęcie egzekucji. Windykatorzy wspierają komornika w jego działaniach, wskazują majątek możliwy do zajęcia i czynnie uczestniczą w czynnościach terenowych.

pieczęć prewencyjna

Skorzystaj z dodatkowej ochrony. Co to jest pieczęć prewencyjna?

Pieczęć prewencyjna to skuteczne narzędzie mobilizujące klientów do terminowej zapłaty faktury. Pełni ona funkcję informacyjną, bowiem powiadamia o podjęciu współpracy z Agape Finanse Sp. z o.o., która profesjonalnie zajmuje się realizacją czynności windykacyjnych. Pieczęć prewencyjna docelowo umieszczona zostaje na dokumencie księgowym, którym jest faktura z odroczonym terminem płatności.

PIECZĘĆ PREWENCYJNA

Najważniejsze korzyści:

Wzmacnia wizerunek i bezpieczeństwo firmy

Mobilizuje do terminowego regulowania płatności

Informuje o współpracy z Agape Finanse w zakresie windykacji

Ogranicza koszty windykacji

ZAMÓW PIECZĘĆ PREWENCYJNĄ

GDZIE DZIAŁAMY?

Prowadzimy działania na obszarze całej Polski

Nasza siedziba znajduje się na terenie Jaworza – pięknie położonej, malowniczej podbeskidzkiej miejscowości opodal Bielska-Białej – nie ograniczamy jednak swego zasięgu tylko do własnego regionu – świadczymy usługi w skali całego kraju, a jedynym kryterium, które w naszej działalności bierzemy pod uwagę to ocena ryzyka inwestycji w stosunku do ich rentowności, dokonywana wedle przyjętych w firmie ściśle określonych procedur.

NASZE BIURo

KONTAKT

Skontaktuj się z nami.

Zostaw nam swój numer, oddzwonimy do Ciebie.