Zakup wierzytelności

Strona główna|Zakup wierzytelności

PROCES

Co zyskujesz sprzedając nam wierzytelności?

Czas

Szybki dostęp do środków finansowych bez konieczności czekania na odzyskanie ich od dłużnika.

Bezpieczeństwo

Wyeliminowanie ryzyka niewypłacalności Dłużnika – ryzyko przechodzi na Cesjonariusza.

Dostęp do środków finansowych

Poprawa płynności finansowej w Twoim przedsiębiorstwie poprzez odmrożenie kapitału.

Zero ukrytych kosztów

Brak potrzeby wykładania dodatkowych środków na proces windykacji i egzekucji.

Zakup wierzytelności

Zamrożony kapitał, który nie jest dostępny dla firmy z powodu nieregulowania zobowiązań przez kontrahentów utrudnia sprawne działanie przedsiębiorstwa.

Upłynnienie wierzytelności poprzez jej sprzedaż jest w takich wypadkach interesującym rozwiązaniem. Oferta kupna długów dotyczy należności pozostających na etapie polubownym i w pełni udokumentowanych. Największą zaletą tej usługi jest natychmiastowy wpływ gotówki w wysokości uzgodnionej ceny wierzytelności – nawet w dniu podpisania umowy.

Agape Finanse® nabywa także wierzytelności niewymagalne. Nie jest wymagana deklaracja stałej współpracy. Dzięki temu nasi Klienci zyskują możliwość elastycznego zarządzania płynnością finansową.

Sprzedaż wierzytelności powoduje ich usunięcie z bilansu i ogranicza konieczność tworzenia rezerw z tytułu przeterminowanych należności.

ZAKUP WIERZYTELNOŚĆI

Zwiększ płynność finansową swojej firmy.

Zostaw nam swój numer, oddzwonimy do Ciebie.

PROCES

 Jak wygląda proces zakupu wierzytelności oraz opis kroków:

Kupujemy wierzytelności bezsporne, na każdym etapie postępowania: przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym.

1.

Analiza

Analiza dokumentacji potwierdzających zasadność roszczenia oraz weryfikacja sytuacji finansowej i majątkowej dłużnika.

2.

Oferta

Przygotowanie i przesłanie na adres poczty elektronicznej propozycji współpracy oraz wzoru umowy.

3.

Umowa

Zawarcie, również zdalne – z wykorzystaniem podpisu elektronicznego, umowy przelewu wierzytelności oraz zawiadomienie dłużnika o przelewie.

4.

Wypłata

Wypłata umówionej ceny na rachunek Zbywcy.

pieczęć prewencyjna

Skorzystaj z dodatkowej ochrony. Co to jest pieczęć prewencyjna?

Pieczęć prewencyjna to skuteczne narzędzie mobilizujące klientów do terminowej zapłaty faktury. Pełni ona funkcję informacyjną, bowiem powiadamia o podjęciu współpracy z Agape Finanse Sp. z o.o., która profesjonalnie zajmuje się realizacją czynności windykacyjnych. Pieczęć prewencyjna docelowo umieszczona zostaje na dokumencie księgowym, którym jest faktura z odroczonym terminem płatności. 

ZAMÓW PIECZĘĆ PREWENCYJNĄ

PIECZĘĆ PREWENCYJNA

Najważniejsze korzyści:

Wzmacnia wizerunek i bezpieczeństwo firmy

Mobilizuje do terminowego regulowania płatności

Informuje o współpracy z Agape Finanse w zakresie windykacji

Ogranicza koszty windykacji

ZAMÓW PIECZĘĆ PREWENCYJNĄ

GDZIE DZIAŁAMY?

Prowadzimy działania na obszarze całej Polski

Nasza siedziba znajduje się na terenie Jaworza – pięknie położonej, malowniczej podbeskidzkiej miejscowości opodal Bielska-Białej – nie ograniczamy jednak swego zasięgu tylko do własnego regionu – świadczymy usługi w skali całego kraju, a jedynym kryterium, które w naszej działalności bierzemy pod uwagę to ocena ryzyka inwestycji w stosunku do ich rentowności, dokonywana wedle przyjętych w firmie ściśle określonych procedur.

NASZE BIURo

KONTAKT

Skontaktuj się z nami.

Zostaw nam swój numer, oddzwonimy do Ciebie.